head-top-bg

məhsullar

  • Amino Acid Fertilizer

    Amin turşusu gübrəsi

    Amin turşusu tozu üzvi azot və qeyri-üzvi azot ehtiva edir ki, bu da yalnız yarpaq gübrəsi üçün xammal kimi istifadə oluna bilməz, eyni zamanda məhsula su yuyulma gübrəsi, torpaq gübrəsi və əsas gübrə kimi tətbiq oluna bilər. İki qaynaq var, biri heyvan kürkündən, digəri soya lobyaından.