head-top-bg

məhsullar

  • 3-Indoleacetic Acid (IAA)

    3-İndoleacetic Acid (IAA)

    3-Indoleacetic acid (IAA), indol birləşmələrinə aid, bitkilərdə hər yerdə olan bir növ endogen auksindir. Üzvi bir maddədir. Saf məhsul rəngsiz yarpaq kristalı və ya kristal tozdur. İşığa məruz qaldıqda gül rənginə çevrilir. Mütləq etanol, etil asetat, dikloretanda asanlıqla həll olunur, eter və asetonda həll olunur. Benzol, toluol, benzin və xloroformda həll olunmur. 3-İndoleasetik turşunun bitki böyüməsi üçün ikililiyi vardır və bitkinin müxtəlif hissələri ona qarşı fərqli həssaslığa malikdir.