head-top-bg

məhsullar

  • Thiocyclam

    Thiocyclam

    Thiocyclam% 50 SP lepidoptera, coleoptera, bəzi diptera və thysanoptera'yı idarə edə bilər. Kolorado kartof böceği üçün kartofda, coleoptera və lepidoptera zərərli kompleksləri üçün təcavüzdə, gövdə borusu və digər zərərvericilər üçün suvarılan düyüdə, qarğıdalı qarğıdalı və tanymecus üçün qarğıdalıda, şəkər çuğunduru sümüklü və digər koleopteralarda şəkər çuğundurunda, şəkər çuğundurunda şəkər qamışı gövdəsi, lepidoptera üçün meyvə ağaclarında, yarpaq mədənçiləri üçün tərəvəzlərdə və müxtəlif lepidoptera və coleoptera.