head-top-bg

məhsullar

  • EDTA chelated TE

    EDTA şelatlı TE

    Şelatlı Mikro Element EDTA, Fe, Zn, Cu, Ca, Mg, Mn materialları ilə müalicə, şelatlama, konsentrasiya, buxarlanma, qranullama prosesi ilə hazırlanmışdır. EDTA ilə xelatlaşmadan sonra məhsul sərbəst vəziyyətdə olur. Gübrə kimi sürətli həll olma, məhsullar tərəfindən asanlıqla udulması, az dozada, lakin yüksək effektivlik, qalıq olmayan xüsusiyyətlərə malikdir. Material olaraq, digər maye gübrələrin NPK qarışıq gübrəsinin hazırlanmasında asan qarışıq, antaqonizm və asan işlənmə üstünlüklərinə malikdir. Mikroelementli gübrənin ən vacib funksiyası, digər elementin əvəz edə bilmədiyi çatışmazlığı düzəltməkdir. Məhsulumuz, böyük miqdarda NPK gübrəsi ilə birlikdə istifadə edərkən effektivliyi artıra bilər.