head-top-bg

məhsullar

  • Fulvic Acid

    Fulvik turşusu

    Leonardit Fulvik Turşusu torf, linyit və aşınmış kömürdən çıxarılır. Fulvik turşu, qısa müddətli bir karbon zənciri olan kiçik molekulyar quruluşlu, təbii humik turşusundan çıxarılan bir maddədir. Hümik turşunun ən kiçik molekulyar çəkisi və ən yüksək aktiv qrup tərkibi ilə suda həll olunan hissəsidir. Təbiətdə geniş yayılmışdır. Bunların arasında torpaqda olan fulvik turşunun nisbəti ən böyükdür. Əsasən təbii, kiçik molekulyar çəki, sarıdan tünd qəhvəyi, amorf, jelatinli, yağlı və aromatik üzvi polielektrolitlərdən ibarətdir və tək bir kimyəvi düsturla təmsil edilə bilməz.